کتاب آموزش design patterns در دات نت

ریال50.000

لگوی طراحی چیست؟

الگوهای طراحی(دیزاین پترن) راه حل های معمول برای مشکلات معمول در طراحی نرم افزار است. آنها مانند نقشه های از پیش ساخته شده ای هستند که می توانید آنها را برای حل مشکلات طراحی تکراری در کد خود سفارشی کنید.

اصولا نمی شود یک الگو را پیدا کنید و آن را در برنامه خود کپی کنید ، همانطور که نمی توانید از library ها (کتابخانه ها) به این کل استفاده کنید. الگو کد خاصی نیست ، بلکه یک مفهوم کلی برای حل یک مسئله خاص است. می توانید جزئیات الگو را بررسی کنید و راه حلی را متناسب با واقعیت برنامه خود اجرا کنید.

الگوها اغلب با الگوریتم ها اشتباه گرفته می شوند ، زیرا هر دو مفهوم راه حل های معمول برخی از مشکلات شناخته شده را توصیف می کنند. در حالی که یک الگوریتم همیشه مجموعه مشخصی از اقدامات را تعریف می کند که می تواند به هدفی برسد ، در صورتیکه الگو ها در سطح بالاتر قرار دارند. کد یک الگوی اعمال شده برای دو برنامه مختلف ممکن است متفاوت باشد.

در تشبیه به الگوریتم مثل یک دستور العمل پخت و پز است: هر دو مراحل مشخصی برای رسیدن به یک هدف دارند. از طرف دیگر ، یک الگوی بیشتر شبیه یک طرح اولیه است: شما می توانید ببینید که نتیجه و ویژگی های آن چیست ، اما ترتیب دقیق اجرای آن به شما بستگی دارد.